ZZ/054/2017

DOSTAWA SPRZĘTU DO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ ORAZ ODŚNIEŻANIA DRÓG

Zamówienie publiczne - ZZ/054/2017

  • status postępowania: składanie ofert
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 10 ust. 1.
  • termin składania ofert: 09.03.2017
  • data wszczęcia: 01.03.2017
  • ostatnie zmiany: 10.03.2017

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2017

57_Zmiana_Ogloszenia

54_Ogloszenie

54_SIWZ

54_Umowa_wzor

54_DRUK OFERTY

54_Zal_V_Gr_Kapit

54_Zalacznik_nr_I_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_Pzp_warunki_udzialu

54_Załacznik_nr_III_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_Pzp_podstawy_wykluczenia

54 _Opis_przedmiotu_zamówienia

54_Informacje_z_otwarcia_ofert

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2017

54_Pyt_odp_nr_1

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: