Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

ZZ/046/2017

Dostawa sprzętu komunalnego

Zamówienie publiczne - ZZ/046/2017

 • status postępowania: postępowanie unieważnione
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ) w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 10 ust. 1.
 • termin składania ofert: 03.03.2017
 • data wszczęcia: 23.02.2017
 • ostatnie zmiany: 03.03.2017

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

46_Ogloszenie

46_16 SIWZ

46_Opis_Przedmiotu_zamowienia

46_Umowa_wzor

46_DRUK OFERTY

46_Zal_V_Gr_Kapit

46_Zalacznik_nr_I_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_Pzp_warunki_udzialu

046_Załacznik_nr_III_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_Pzp_podstawy_wykluczenia

46_Informacje_Z_Otwarcia_Ofert

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja:

 

 

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: