TZ/98/10

Przebudowa rozdzielni ?redniego Napi?cia 15 kV na terenie Zak?adu Wodoci?gów w Zamo?ciu

Zamówienie publiczne - TZ/98/10

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z po?n. zm.).
 • termin składania ofert: 21.07.2010
 • data wszczęcia: 08.07.2010
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja:
 • Wybór oferty
 • Udzielono zamówienia – zawarto umowę
 • ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych