Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/97/10

Modernizacja Zag?szczacza Osadu na terenie Oczyszczalni ?cieków

Zamówienie publiczne - TZ/97/10

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z po?n. zm.).
 • termin składania ofert: 15.07.2010
 • data wszczęcia: 02.07.2010
 • ostatnie zmiany:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja:
 • Wybór oferty
 • Udzielono zamówienia – zawarto umowę
 • ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych