TZ/95/09

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC OD 6 DO 6,5 T Z ZABUDOWĄ HAKOWĄ DO TRANSPORTU ODPADÓW GROMADZONYCH W KONTENERACH O POJEMNOŚCI 7 m3

Zamówienie publiczne - TZ/95/09

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,tj. z 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
  • termin składania ofert: 25.05.2009
  • data wszczęcia: 14.05.2009
  • ostatnie zmiany:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: