TZ/94/09

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO

Zamówienie publiczne - TZ/94/09

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. z 20 listopada 2007 (Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 21.05.2009
 • data wszczęcia: 12.05.2009
 • ostatnie zmiany:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja:
 • ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • Udzielono zamówienia – zawarto umowę
 • Wybór oferty