TZ/90/10

Modernizacja zag?szczacza osadu na terenie Oczyszczalni ?cieków

Zamówienie publiczne - TZ/90/10

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z po?n. zm.).
  • termin składania ofert: 08.07.2010
  • data wszczęcia: 23.06.2010
  • ostatnie zmiany:

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: