Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/90/10

Modernizacja zag?szczacza osadu na terenie Oczyszczalni ?cieków

Zamówienie publiczne - TZ/90/10

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z po?n. zm.).
 • termin składania ofert: 08.07.2010
 • data wszczęcia: 23.06.2010
 • ostatnie zmiany:

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: