Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/85/15

Dostawa wielofunkcyjnej maszyny komunalne

Zamówienie publiczne - TZ/85/15

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 12.05.2015
 • data wszczęcia: 04.05.2015
 • ostatnie zmiany: 25.05.2015

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2015
 • Ogłoszenie – 04.05.2015
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy
 • Zał. nr I – Oświadczenie art. 22
 • Zał. nr II – Oświadczenie art. 24
 • Zał. nr IV – Wykaz dostaw
 • Zał. nr VIII – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2015