TZ/85/15

Dostawa wielofunkcyjnej maszyny komunalne

Zamówienie publiczne - TZ/85/15

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 12.05.2015
 • data wszczęcia: 04.05.2015
 • ostatnie zmiany: 25.05.2015

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2015
 • Ogłoszenie – 04.05.2015
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy
 • Zał. nr I – Oświadczenie art. 22
 • Zał. nr II – Oświadczenie art. 24
 • Zał. nr IV – Wykaz dostaw
 • Zał. nr VIII – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2015