Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/83/15

Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową wywrotki tylnozsypowej do przewozu osadu ściekowego

Zamówienie publiczne - TZ/83/15

 • status postępowania: Wybór oferty
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 15.05.2015
 • data wszczęcia: 06.05.2015
 • ostatnie zmiany: 26.05.2015

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015
 • Ogłoszenie – 06.05.2015
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2015
 • Pytania i odpowiedzi 1 – 12.05.2015
 • Pytania i odpowiedzi 2 – 12.05.2015

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015