Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/79/09

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPAŁOWEGO

Zamówienie publiczne - TZ/79/09

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • termin składania ofert: 30.04.2009
 • data wszczęcia: 20.04.2009
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja:
 • ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • Wybór oferty
 • ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych