TZ/74/12

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego

Zamówienie publiczne - TZ/74/12

 • status postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 30.07.2012
 • data wszczęcia: 17.07.2012
 • ostatnie zmiany: 25.09.2012

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2012
 • Ogłoszenie – 18.07.2012
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2012