TZ/72/16

Przebudowa konstrukcji stalowych oraz instalacji technologicznych komory WKFz 1 w Oczyszczlani Ścieków w Zamościu

Zamówienie publiczne - TZ/72/16

  • status postępowania: składanie ofert
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z późn. zm.)
  • termin składania ofert: 24.05.2016
  • data wszczęcia: 06.05.2016
  • ostatnie zmiany: 17.05.2016

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016