Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/72/16

Przebudowa konstrukcji stalowych oraz instalacji technologicznych komory WKFz 1 w Oczyszczlani Ścieków w Zamościu

Zamówienie publiczne - TZ/72/16

 • status postępowania: składanie ofert
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 24.05.2016
 • data wszczęcia: 06.05.2016
 • ostatnie zmiany: 17.05.2016

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016