TZ/56/12

Modernizacja komory armatury pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Zamościu

Zamówienie publiczne - TZ/56/12

 • status postępowania: Unieważnienie postępowania - brak złożonych ofert
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 31.05.2012
 • data wszczęcia: 08.05.2012
 • ostatnie zmiany: 22.06.2012

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2012
 • Ogłoszenie
 • OIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy
 • Dokumentacja projektowa