Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/56/12

Modernizacja komory armatury pompowni głównej oczyszczalni ścieków w Zamościu

Zamówienie publiczne - TZ/56/12

 • status postępowania: Unieważnienie postępowania - brak złożonych ofert
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 31.05.2012
 • data wszczęcia: 08.05.2012
 • ostatnie zmiany: 22.06.2012

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2012
 • Ogłoszenie
 • OIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy
 • Dokumentacja projektowa