TZ/53/15

Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową

Zamówienie publiczne - TZ/53/15

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 20.04.2015
 • data wszczęcia: 10.04.2015
 • ostatnie zmiany: 05.05.2015

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2015
 • Ogłoszenie – 10.04.2015
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy
 • Zał. nr I – Oświadczenie art. 22
 • Zał. nr II – Oświadczenie art. 24
 • Zał. nr IV – Wykaz dostaw
 • Zał. nr VIII – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 17.04.2015
 • Pytania i odpowiedzi 1 – 15.04.2015
 • Pytania i odpowiedzi 2 – 15.04.2015
 • Pytania i odpowiedzi 3 – 17.04.2015
 • Pytania i odpowiedzi 4 – 17.04.2015

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015