Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/46/09

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych pojemników polietylenowych (PE-HD), do składowania odpadów stałych: 1. o pojemności 80 litrów - 300 szt. 2. o pojemności 120 litrów - 1000 szt.

Zamówienie publiczne - TZ/46/09

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 20 listopada 2007 r.(Dz. U. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 24.04.2009
 • data wszczęcia:
 • ostatnie zmiany: 24.04.2009

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: