TZ/46/09

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych pojemników polietylenowych (PE-HD), do składowania odpadów stałych: 1. o pojemności 80 litrów - 300 szt. 2. o pojemności 120 litrów - 1000 szt.

Zamówienie publiczne - TZ/46/09

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 20 listopada 2007 r.(Dz. U. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)
  • termin składania ofert: 24.04.2009
  • data wszczęcia:
  • ostatnie zmiany: 24.04.2009

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: