Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/41/16

Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF)

Zamówienie publiczne - TZ/41/16

 • status postępowania: zakończone - wybrana oferta
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164)
 • termin składania ofert: 11.03.2016
 • data wszczęcia: 03.03.2016
 • ostatnie zmiany: 16.03.2016

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016
 • TZ/41/16 – Ogłoszenie
 • TZ/41/16 – SIWZ
 • TZ/41/16 – Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
 • TZ/41/16 – Załącznik nr 2 do SIWZ
 • TZ/41/16 – Załącznik nr 3 do SIWZ
 • TZ/41/16 – Załącznik nr 4 do SIWZ
 • TZ/41/16 – Załącznik nr 5 do SIWZ
 • TZ/41/16 – Załącznik nr 6 do SIWZ
 • TZ/41/16 – Załącznik nr 7 do SIWZ
 • TZ/41/16 – Załącznik nr 8 do SIWZ
 • TZ/41/16 – Załącznik nr 9 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2016
 • Pytania – odpowiedzi

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016