TZ/31/13

Modernizacja piaskownika dwukomorowego w Oczyszczalni Ścieków w Zamościu

Zamówienie publiczne - TZ/31/13

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.)
 • termin składania ofert: 26.04.2013
 • data wszczęcia: 09.04.2013
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2013
 • Ogłoszenie – 09.04.2013
 • OIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy
 • Rysunki techniczne
 • Zdjęcia

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2013