Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/28/13

Modernizacja komory armatury pompowni głównej Oczyszczalni Ścieków

Zamówienie publiczne - TZ/28/13

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.)
 • termin składania ofert: 09.04.2013
 • data wszczęcia: 13.03.2013
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013
 • Ogłoszenie – 13.03.2013
 • OIWZ:
 • Druk oferty:
 • Wzór umowy:
 • Dokumentacja projektowa:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2013