TZ/26/2011

Dostawa oleju napędowego-tankowanie na stacjach paliw

Zamówienie publiczne - TZ/26/2011

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie? publicznych tj. (Dz.U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó?n. zm.)
 • termin składania ofert: 23.03.2011
 • data wszczęcia: 14.03.2011
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja:
 • Zapytanie 1
 • Odpowied? na zapytanie 1
 • Zapytanie 2
 • Odpowied? na zapytanie 2