TZ/23/10

Dostawa zamiatarek - ulicznej o DMC od 13 do 15 t i chodnikowo-ulicznej o DMC od 3 do 4 t.

Zamówienie publiczne - TZ/23/10

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  • termin składania ofert: 15.04.2010
  • data wszczęcia: 05.03.2010
  • ostatnie zmiany:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: