Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/23/10

Dostawa zamiatarek - ulicznej o DMC od 13 do 15 t i chodnikowo-ulicznej o DMC od 3 do 4 t.

Zamówienie publiczne - TZ/23/10

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • termin składania ofert: 15.04.2010
 • data wszczęcia: 05.03.2010
 • ostatnie zmiany:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: