TZ/22/09

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego o DMC od 6 do 6,5 t z zabudową hakową do transportu odpadów gromadzonych w kontenerach o pojemności 7m3

Zamówienie publiczne - TZ/22/09

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity z 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
  • termin składania ofert: 27.04.2009
  • data wszczęcia: 10.04.2009
  • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: