Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/22/09

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego o DMC od 6 do 6,5 t z zabudową hakową do transportu odpadów gromadzonych w kontenerach o pojemności 7m3

Zamówienie publiczne - TZ/22/09

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity z 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 27.04.2009
 • data wszczęcia: 10.04.2009
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: