TZ/177/09

ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH W 2010 ROKU

Zamówienie publiczne - TZ/177/09

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
  • termin składania ofert: 15.12.2009
  • data wszczęcia: 03.12.2009
  • ostatnie zmiany:

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: