Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/177/09

ŚWIADCZENIE USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH W 2010 ROKU

Zamówienie publiczne - TZ/177/09

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
 • termin składania ofert: 15.12.2009
 • data wszczęcia: 03.12.2009
 • ostatnie zmiany:

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: