Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/172/2/15

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu

Zamówienie publiczne - TZ/172/2/15

 • status postępowania: rozstrzygnięcie postępowania
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 22.12.2015
 • data wszczęcia: 10.12.2015
 • ostatnie zmiany: 28.12.2015

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2015
 • Ogłoszenie Przetargu
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • SIWZ
  • Załącznik nr 1 – Wykaz budynków, budowli, maszyn i urządzeń
  • Załącznik nr 2 – Wykaz pojazdów
  • Załącznik 1C – Opis zabezpieczeń – Zakład Wodociągów
  • Załącznik 1D – Opis zabezpieczeń – Oczyszczalnia Ścieków
  • Załącznik 1E – Opis zabezpieczeń – RZZO w Dębowcu
  • Załącznik VII – Szkodowość
  • Załącznik VIII – Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe
 • Oferta
  • Druk Oferty
  • Druk Oferty – pojazdy
  • Załącznik nr 1 – Oświadczenie art. 2
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie art. 24
  • Załącznik VI – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2015
 • Zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015
 • Pytania i odpowiedzi