TZ/172/2015

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu

Zamówienie publiczne - TZ/172/2015

  • status postępowania: unieważnienie postępowania
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
  • termin składania ofert: 24.11.2015
  • data wszczęcia: 13.11.2015
  • ostatnie zmiany: 02.12.2015

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2015