Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/172/2015

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu

Zamówienie publiczne - TZ/172/2015

 • status postępowania: unieważnienie postępowania
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 24.11.2015
 • data wszczęcia: 13.11.2015
 • ostatnie zmiany: 02.12.2015

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2015