TZ/145/09

WYKONANIE POSADOWIENIA WAGI SAMOCHODOWEJ O NOŚNOŚCI 40 T NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w ZAMOŚCIU

Zamówienie publiczne - TZ/145/09

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.). w trybie przetargu nieograniczonego
  • termin składania ofert: 24.09.2009
  • data wszczęcia: 11.09.2009
  • ostatnie zmiany:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: