Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/145/09

WYKONANIE POSADOWIENIA WAGI SAMOCHODOWEJ O NOŚNOŚCI 40 T NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w ZAMOŚCIU

Zamówienie publiczne - TZ/145/09

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.). w trybie przetargu nieograniczonego
 • termin składania ofert: 24.09.2009
 • data wszczęcia: 11.09.2009
 • ostatnie zmiany:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: