Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/136/13

Dostawa samochodów ciężarowych do zbierania odpadów

Zamówienie publiczne - TZ/136/13

 • status postępowania: Wybór oferty
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 30.12.2013
 • data wszczęcia: 15.11.2013
 • ostatnie zmiany: 07.01.2014

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2013
 • Ogłoszenie – 18.11.2013
 • SIWZ – 20.11.2013
 • Druk oferty
 • Załącznik nr I
 • Załącznik nr II
 • Załącznik nr VIII
 • Załącznik nr XIII
 • Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 16.12.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 11.12.2013 r. – 16.12.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 12.12.2013 r. – 16.12.2013

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2014