Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/136/10

DOSTAWA SAMOCHODU CI??AROWEGO ZASILANEGO GAZEM (CNG) O DMC OD 6 DO 6,5 T, Z ZABUDOW? HAKOW? DO TRANSPORTU ODPADÓW GROMADZONYCH W KONTENERACH O POJEMNO?CI 7m3

Zamówienie publiczne - TZ/136/10

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych
 • termin składania ofert: 25.10.2010
 • data wszczęcia: 15.10.2010
 • ostatnie zmiany: