TZ/136/09

"PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ O DŁUGOŚCI 639,5 M IŚREDNICY Ø 600 i 500 MM OD UJĘCIA WODY W UL. KRUCZEJ 10 DO UL. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZAMOŚCIU”

Zamówienie publiczne - TZ/136/09

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania:
  • podstawa postępowania:
    Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.).
  • termin składania ofert: 30.07.2009
  • data wszczęcia: 17.07.2009
  • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: