Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/136/09

"PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ O DŁUGOŚCI 639,5 M IŚREDNICY Ø 600 i 500 MM OD UJĘCIA WODY W UL. KRUCZEJ 10 DO UL. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W ZAMOŚCIU”

Zamówienie publiczne - TZ/136/09

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania:
 • podstawa postępowania:
  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.).
 • termin składania ofert: 30.07.2009
 • data wszczęcia: 17.07.2009
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: