Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/135/2013

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zamówienie publiczne - TZ/135/2013

 • status postępowania: Wybór oferty
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 11.12.2013
 • data wszczęcia: 27.11.2013
 • ostatnie zmiany: 18.12.2013

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013
 • Ogłoszenie – 27.11.2013
 • SIWZ – 27.11.2013

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 04.12.2013 r. – 05.12.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 03.12.2013 r – 09.12.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 04.12.2013 r. – 09.12.2013

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2013