TZ/134/14

Dostawa oleju napędowego - tankowanie na stacjach paliw

Zamówienie publiczne - TZ/134/14

 • status postępowania: Wybór oferty
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 22.09.2014
 • data wszczęcia: 11.09.2014
 • ostatnie zmiany: 26.09.2014

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2014
 • Ogłoszenie – 11.09.2014
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2014
 • Pytanie i odpowiedź nr 1 – 18.09.2014
 • Pytanie i odpowiedź nr 2 – 18.09.2014

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2014