TZ/134/13

Dostawa worków na odpady segregowane

Zamówienie publiczne - TZ/134/13

 • status postępowania: Wybór oferty
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 25.11.2013
 • data wszczęcia: 15.11.2013
 • ostatnie zmiany: 19.11.2013

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2013
 • Ogłoszenie – 15.11.2013
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy
 • Foto worek żółty – plastik
 • Foto worek żółty – metale
 • Foto worek niebieski – papier
 • Foto worek czerwony – metale
 • Foto worek czarny – biodegradowalne
 • Foto worek biały – szkło białe
 • Foto worek zielony – szkło kolorowe

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja:
 • Sprostowanie do SIWZ – 19.11.2013
 • Zmiana treści SIWZ – 19.11.2013

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2013