TZ/133/11

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania sieci wodociągowej od magistrali Ø 500 mm w ul. Legionów do sieci w ul. Majdan wraz z włączeniem sieci w ul. Kilińskiego w Zamościu.

Zamówienie publiczne - TZ/133/11

 • status postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.)
 • termin składania ofert: 30.12.2011
 • data wszczęcia: 15.12.2011
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2011
 • Ogłoszenie – 15.12.2011
 • OIWZ
 • Mapa sytuacyjna

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: