TZ/131/11

Świadczenie usług ubezpieczeniowych w 2012 r.

Zamówienie publiczne - TZ/131/11

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 15.12.2011
 • data wszczęcia: 01.12.2011
 • ostatnie zmiany: 09.12.2011

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011
 • Ogłoszenie – 01.12.2011
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia01.12.2011
 • Formularz oferty – zał. nr 1
 • Tabele ABCDE do oferty
 • Tabela D do oferty
 • KRS – zał. nr 2
 • Informacja o szkodowości za lata 2009-2011 – zał. nr 3
 • Wykaz lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową – zał. nr 4
 • Informacja o największej wartości lokalizacji objętej ochroną ubezpieczeniową – zał. nr 5
 • Bilans zysków i strat z okresu ostatnich 3 lat – zał. nr 6
 • Informacja o obrocie z ostatnich 9 miesięcy – zał. nr 7
 • Oświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC Członka
 • Zarządu z ostatnich 3 lat – zał. nr 8

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2011
 • Pytania i odpowiedzi – 07.12.2011
 • Zał. nr 5
 • Zał. nr 9
 • Pytania i odpowiedzi – 09.12.2011
 • Zapytanie Nr 2
 • Zapytanie Nr 3

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2012