Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/130/13

Dostawa pojemników polietylenowych PE-HD do składowania odpadów

Zamówienie publiczne - TZ/130/13

 • status postępowania: Wybór oferty
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 19.11.2013
 • data wszczęcia: 08.11.2013
 • ostatnie zmiany: 21.11.2013

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 08.11.2013
 • Ogłoszenie – 08.11.2013
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy
 • Logo

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2013
 • Sprostowanie do SIWZ – 18.11.2013

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 13.11.2013 – 15.11.2013
 • Pytania i odpowiedzi z dnia 14.11.2013 – 15.11.2013

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2013