TZ/126/14

Dostawa worków na odpady segregowane

Zamówienie publiczne - TZ/126/14

 • status postępowania: Wybór oferty
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 28.08.2014
 • data wszczęcia: 19.08.2014
 • ostatnie zmiany: 02.09.2014

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2014
 • Ogłoszenie – 19.08.2014
 • SIWZ
 • Oferta
 • Wzór umowy
 • Logo

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2014
 • Pytania i odpowiedzi – 20.08.2014

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2014