TZ/123/2012

Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Część I: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Część II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz PGK Sp. z o.o.

Zamówienie publiczne - TZ/123/2012

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 21.12.2012
 • data wszczęcia: 14.12.2012
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2012
 • Ogłoszenie – 14.12.2012
 • SIWZ z załącznikami
 • Załącznik nr 8 do SIWZ
 • Załącznik nr 9 do SIWZ

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013