TZ/118/14

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego

Zamówienie publiczne - TZ/118/14

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 31.07.2014
 • data wszczęcia: 23.07.2014
 • ostatnie zmiany: 08.08.2014

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2014
 • Ogłoszenie – 23.07.2014
 • SIWZ
 • Oferta
 • Załącznik nr I do Oferty
 • Załącznik nr II do Oferty
 • Załącznik nr VIII do Oferty
 • Załącznik nr IX do Oferty
 • Wzór umowy

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 08.08.2014