Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/117/12

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zamówienie publiczne - TZ/117/12

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 12.12.2012
 • data wszczęcia: 29.11.2012
 • ostatnie zmiany: 14.12.2012

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2012
 • Ogłoszenie – 29.11.2012
 • SIWZ z załącznikami
 • Załącznik nr 10 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2012
 • Pytanie i odpowiedź – 07.12.2012

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2013