TZ/109/13

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów ciężarowych do zbierania odpadów

Zamówienie publiczne - TZ/109/13

 • status postępowania: Unieważnienie postępowania
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 05.11.2013
 • data wszczęcia: 25.09.2013
 • ostatnie zmiany: 07.11.2013

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2013
 • Ogłoszenie – 25.09.2013
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 27.09.2013
 • Druk oferty wraz z załącznikami – 27.09.2013

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2013
 • Modyfikacja SIWZ – 28.10.2013

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2013
 • Pytania i odpowiedzi – 16.10.2013

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2013