Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/106/11

Osobowy dozór obiektów bazy ZOM i składowiska odpadów

Zamówienie publiczne - TZ/106/11

 • status postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 19.09.2011
 • data wszczęcia: 08.09.2011
 • ostatnie zmiany: 30.09.2011

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2011