TZ/106/11

Osobowy dozór obiektów bazy ZOM i składowiska odpadów

Zamówienie publiczne - TZ/106/11

  • status postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
  • termin składania ofert: 19.09.2011
  • data wszczęcia: 08.09.2011
  • ostatnie zmiany: 30.09.2011

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2011