Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/105/13

Dostawa oleju napędowego - tankowanie na stacjach paliw

Zamówienie publiczne - TZ/105/13

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)
 • termin składania ofert: 23.09.2013
 • data wszczęcia:
 • ostatnie zmiany: 19.09.2013

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 13.09.2013
 • Ogłoszenie – 13.09.2013
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2013
 • Pytania i odpowiedzi – 19.09.2013

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2013