Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/104/14

Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych o pojemności 110 l do składowania popiołu

Zamówienie publiczne - TZ/104/14

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj.(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
 • termin składania ofert: 07.07.2014
 • data wszczęcia: 07.07.2014
 • ostatnie zmiany: 11.07.2014

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2014
 • Ogłoszenie – 27.06.2014
 • SIWZ
 • Druk oferty
 • Wzór umowy
 • Logo

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2014
 • Pytania i odpowiedzi – 01.07.2014

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2014