Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/051/11

Wykorzystanie energetyczne biogazu powstającego na oczyszczalni ścieków w Zamościu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej

Zamówienie publiczne - TZ/051/11

 • status postępowania: Rozstrzygnięcie postępowania
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93. z poźn. zm.)
 • termin składania ofert: 05.05.2011
 • data wszczęcia: 20.04.2011
 • ostatnie zmiany: 16.05.2011

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2011
 • Ogłoszenie20.04.2011
 • Opis Istotnych Warunków Zamówienia20.04.2011
 • Oferta
 • Wzór umowy
 • Dokumentacja projektowa cz. 1
 • Dokumentacja projektowa cz. 2
 • Opis dp Projektu Zagospodarowania Terenu
 • Rysunki uzupełniające dokumentację projektową

Modyfikacja specyfikacji zamówienia

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2011
 • Oferta zmiana nr 1 – 22.04.2011
 • OIWZ zmiana nr 1 – 22.04.2011

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011
 •  Pytania i odpowiedzi z dnia 28.04.2011 r. 

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2011