Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/012/2011

Dostawa 1 sztuki dwukołowej, ciągnionej zamiatarki drogowej

Zamówienie publiczne - TZ/012/2011

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pó?n. zm.)
 • termin składania ofert: 02.02.2011
 • data wszczęcia: 24.01.2011
 • ostatnie zmiany:

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: