TZ/012/10

Dostawa fabrycznie nowych pojemników polietylenowych (PE-HD), do sk?adowania odpadów sta?ych: 1. o pojemno?ci 80 litrów - 900 szt. 2. o pojemno?ci 120 litrów - 3000 szt.

Zamówienie publiczne - TZ/012/10

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznychart. 10 ust. 1
  • termin składania ofert: 04.03.2010
  • data wszczęcia: 19.02.2010
  • ostatnie zmiany:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: