Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Komunalny - PGK Zamość
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

TZ/012/10

Dostawa fabrycznie nowych pojemników polietylenowych (PE-HD), do sk?adowania odpadów sta?ych: 1. o pojemno?ci 80 litrów - 900 szt. 2. o pojemno?ci 120 litrów - 3000 szt.

Zamówienie publiczne - TZ/012/10

 • status postępowania: zawarto umowę
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznychart. 10 ust. 1
 • termin składania ofert: 04.03.2010
 • data wszczęcia: 19.02.2010
 • ostatnie zmiany:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: