TZ/009/10

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej przy ul. Sadowej w Zamościu

Zamówienie publiczne - TZ/009/10

  • status postępowania: zawarto umowę
  • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  • podstawa postępowania:
    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93. z po?n. zm.).
  • termin składania ofert: 18.03.2010
  • data wszczęcia:
  • ostatnie zmiany:

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja:

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: