Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

KEZ/181/2016

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zamościu

Zamówienie publiczne - KEZ/181/2016

 • status postępowania: unieważnienie
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 I 1020 ) w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 10 ust. 1.
 • termin składania ofert: 20.12.2016
 • data wszczęcia: 05.12.2016
 • ostatnie zmiany: 02.01.2017

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016
 • KEZ/181/2016 – Ogłoszenie
 • KEZ/181/2016 – SIWZ
 • KEZ/181/2016 – Załącznik nr 2a -budowle
 • KEZ/181/2016 – Załącznik nr 2b – pojazdy
 • KEZ/181/2016 – Załącznik nr 2b – pojazdy – poprawiony
 • KEZ/181/2016 – Załącznik nr 2c – zabezpieczenia budynków
 • KEZ/181/2016 – Załącznik 2d – opis zabezpieczeń ZW
 • KEZ/181/2016 – Załącznik nr 2e – opis zabezpieczeń OŚ
 • KEZ/181/2016 – Załącznik nr 2f – opis zabezpieczeń RZZO
 • KEZ/181/2016 – Formularz oferty – ogólny
 • KEZ/181/2016 – Formularz oferty – majątek
 • KEZ/181/2016 – Formularz oferty – pojazdy
 • KEZ/181/2016 – Załącznik nr 2 – wykaz usług
 • KEZ/181/2016 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
 • KEZ/181/2016 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
 • KEZ/181/2016 – Zmiana treści ogłoszenia
 • KEZ/181/2016 – infomacja z otwarcia ofert
 • KEZ/181/2016 – Unieważnienie