Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

KEZ/175/2016

Dostawa samochodu ciężarowego do zbierania odpadów

Zamówienie publiczne - KEZ/175/2016

 • status postępowania: wybrana oferta
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
 • termin składania ofert: 02.12.2016
 • data wszczęcia: 24.11.2016
 • ostatnie zmiany: 08.12.2016

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016
 • KEZ 175 – Wybór oferty
 • KEZ 175 – Informacje z otwarcia ofert
 • KEZ 175 – Ogłoszenie
 • KEZ 175 – SIWZ
 • KEZ 175 – Druk oferty
 • KEZ 175 – Wzór umowy
 • KEZ 175 – Oświadczenie art22
 • KEZ 175 – Wykaz dostaw
 • KEZ 175 – Grupa kapitałowa