Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

KEZ/150/2016

Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF)

Zamówienie publiczne - KEZ/150/2016

 • status postępowania: wybrana oferta
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 I 1020 ) w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 10 ust. 1.
 • termin składania ofert: 14.12.2016
 • data wszczęcia: 10.11.2016
 • ostatnie zmiany: 22.12.2016

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2016
 • KEZ/150/2016 – Ogłoszenie
 • KEZ/150/2016 – SIWZ
 • KEZ/150/2016 – Instrukcja wypełnienia
 • KEZ/150/2016 – Jednolity dokument
 • KEZ/150/2016 – Druk oferty
 • KEZ/150/2016 – Wzór umowy
 • KEZ/150/2016 – Wykaz sprzętu
 • KEZ/150/2016 – Wykaz usług
 • KEZ/150/2016 – Grupa kapitałowa
 • KEZ/150/2016 Informacja z otwarcia ofert
 • KEZ/150/2016 -Wybór oferty