Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - PGK Zamość
 • Oczyszczalnia Ścieków - PGK Zamość
 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu - PGK Zamość
 • Zakład Transportu Odpadów - PGK Zamość
 • Cmentrz Komunalny w Zamościu - PGK Zamość
 • Zakład Usług Komunalnych
 • iBOK - PGK Zamość
 • BIP - PGK Zamość
 • Facebook

KEZ/135/2016

Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej - tankowanie na stacjach paliw

Zamówienie publiczne - KEZ/135/2016

 • status postępowania: wybór oferty
 • tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 • podstawa postępowania:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 I 1020 ) w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 10 ust. 1.,
 • termin składania ofert: 22.09.2016
 • data wszczęcia: 16.09.2016
 • ostatnie zmiany: 27.09.2016

Ogłoszenie przetargu

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2016
 • KEZ 135 – Ogłoszenie
 • KEZ 135 – SIWZ
 • KEZ 135 – Oferta
 • KEZ 135 – Wzór umowy
 • KEZ 135 – Wykaz dostaw
 • KEZ 135 – Oświadczenie
 • KEZ 135 – Grupa kapitałowa

Pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2016
 • Pytania i odpowiedzi

Wynik postępowania

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2016